آخرین رویدادها  |


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت - هفتاد و دومین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در نهمین روز دیماه در عمارت میرزا خلیل رفیع برگزار گردید.


رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به روز نهم دی روز بصیرت ملت ایران و مردم ولایت مدار شهر رشت اظهار داشت: مردم شریف شهر رشت با حضور خود در روز نهم دی بار دیگر ثابت کردند که اگر دشمن اصل ولایت و نظام را مورد حمله قرار دهد، تا پای جان در مقابل دشمن ایستادگی خواهند نمود.
حجت جذب در خصوص رفع ابهامات مربوط به لایحه ساماندهی مشاغل با اشاره به لزوم اجرای سریعتر طرح ساماندهی مشاغل بیان داشت: با توجه به اینکه این طرح برای اولین بار در حال اجرا می باشد، به جهت مشخص شدن نقاط ضعف و قوت و همچنن برای رسیدن سریعتر به مرحله اجرا، طرح فازبندی شود. در این فازبندی نیز خیابان ها را میتوان اولویت بندی نمود.
 
 


وی با اشاره به لزوم درآمدزا بودن طرح برای مردم گفت: در فضاهایی که برای مستقر نمودن گاری تعیین می شود، حتما به استقبال مردم در آن منطقه توجه شود و با ترفندهایی مانند تبلیغات محیطی و بازاریابی شانس درآمدزا بودن طرح برای مردم را می توان بالا برد. 
  رییس سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت با ارائه مستندات به اعضای کمیسیون، افزود: نمونه گاری ها مطابق با اقلیم شهر رشت و متناسب با فرهنگ رشت خواهد بود. 
گل احضار با اشاره به اعمال تغییرات در چارت ستاد و کمیته، طبق نظر شورا بیان داشت: در این چارت از مدیران داخل شهرداری و همچنین مدیران استانی خارج از شهرداری دعوت شد. 
وی متولی اصلی طرح را معاونت خدمات شهر شهرداری دانست و ادامه داد: در یک برنامه ریزی دقیق، شرح خدمات کمیته ها تعیین و مشخص می باشد.