آخرین رویدادها  |
حجت جذب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به گذشت زمان طولانی از حادثه افزود: روند پیگیری پرونده در این سالها باید بررسی دقیق تری صورت گیرد و در یک مسیر قانونی مقصران اصلی این حادثه مشخص شود تا میزان پرداخت خسارت برای افراد مشخص شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص پرداخت دیه به خانواده آتش نشانهای شهرداری رشت تصریح نمود: پس از اتفاقی که در سالیان قبل منجر به فوت دو تن از آتش نشانهای شهرداری رشت شد، شهرداری به جهت کمک به این خانواده ها اقدام به جذب هر یک از فرزندان این خانواده ها نمود.

فرهام زاهد افزود: جذب فرزندان هر یک از این دو مرحوم نافی پرداخت دیه به این خانواده ها نیست و مسئولیت شهرداری برای پرداخت دیه باید از طریق مسیر قانونی انجام شود.