آخرین رویدادها  |


افزایش ۲۸ درصدی دفن زباله در سال جاری / اعتراض به نصب بی ضابطه دکل های مخابراتی در شهر


لوایح، تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سازمان پسماند شهرداری رشت و آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان و اخذ مجوز واگذاری عرصه به منظور احداث دکل های مخابراتی بررسی می شود.

مدیر سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در توضیح لایحه خدمات سازمان پسماند گفت: در تعرفه سال جاری، تلاش شده برخی از هزینه ها کاهش یابد تا بتوانیم افزایش نرخ دفن زباله را کاهش دهیم.
حاجی پور افزود: با نظر شورا تغییراتی در بهای خدمات انجام شد و هزینه تامین و نگهداری ماشین های سبک و خرید خاک برای دفن زباله را کاهش دادیم و با توجه به نرخ سال قبل، بهای دفن زباله ۲۸ درصد افزایش یافته است.
وی ابراز کرد: با این حال بهای عوارض زباله از شهروندان افزایش نیافته است و مبلغ دفن زباله از شهرداری های تابعه دریافت می گردد. ضمن اینکه هزینه تنظیف محاسبه نشده است و اگر قرار است هزینه تنظیف و رفت و روب از شهروندان دریافت شود، نیازمند مصوبه جداگانه است.