آخرین رویدادها  |


 این جلسه که به ریاست حجت جذب و در تالار شورا برگزار گردید، صدور مجور برای ابتیاع یک پلاک پستی در محدوده منطقه ۴ و همچنین ارائه طرح ها و مدل های پیشنهادی در بخشودگی عوارض شهرداری در ازای بهسازی و مناسب سازی نمای ساختمانها بررسی گردید

اگرچه قرار بود معاون شهرسازی برای ادای توضیحات حضور داشته باشند، ولی به دلیل حضور مهندس پیربازاریان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از وی خواست تا پیشنهادهای کاربردی در مورد نماسازی ساختمانها را توضیح دهد.

پیربازاریان در این زمینه گفت: تاکید برای نماسازی با اولویت محور بافت های تاریخی و همچنین تک بناهای میراثی است و در این راستا قرار است شناسایی با همکاری سازمان سیما و منظر صورت گیرد.

این کارشناس شهرسازی افزود: مشوق هایی برای عوارض در این راستا صورت گرفته است و در زمان شهردار اسبق هم پیگیری شده بود تا مالکان پیگیر نماسازی ملک میراثی خود باشند و در این راستا شهرداری درصدد ایجاد مشوق هایی است تا مالکان با رغبت اقدام به نماسازی کنند.

وی تاکید کرد: این طرح ها باید مصوب شورا باشد تا قابلیت اجرایی داشته باشد. و پیش از این، کلیات لایحه در کمیسیون عمران شورا بررسی شده بود.

حجت جذب خواستار توضیح بیشتر در مورد جزییات این مشوق ها شد و افزود: درحال حاضر وضعیت نماهای ساختمان بویژه در بافت مرکزی رشت نامناسب است.

عضو شورا ابراز کرد: لازم است برای زیباسازی مالکان در جلوی مغازه های تجاری و یا مسکونی نیز مشوق هایی درنظر گرفته شود.

مقرر شد این لایحه برای بررسی بیشتر با حضور مدیریت مالی و سازمان سیما و منظر و رقم مشوق ها در جلسه دیگری صورت گیرد.