آخرین رویدادها  |

حجت جذب:  شیوه ‌نامه قراردادهای شهرداری، سدی در برابر تضییع حقوق کارگران /  افزایش میزان حقوق کارگران شهرداری با توجه به تورم
رییس کمیسیون با انتقاد از عقد قراردادهای سفید امضا با کارگران شهرداری توسط شرکت های پیمانی، اظهار داشت: در چنین قراردادهایی نسخه ای از قرارداد در اختیار شهرداری قرار نمی گیرد، کارگرها برگه هایی را که هیچ متنی در آن وجود ندارد و توسط پیمانکار در اختیارشان قرار می گیرد را امضاء می کنند و پس از امضاء این برگه ها تکمیل می شوند. کارگران نیز به دلیل آنکه نمی خواهند شغل خود را از دست بدهند مجبور به امضای برگه ها می شوند.

حجت جذب ادامه داد: گاهی شاهد آن هستیم که تعداد روزهایی که کارگر مشغول به کار است، نسبت به تعداد روزهایی که در لیست بیمه به تامین اجتماعی اعلام می شود متفاوت و کمتر است! تمامی این افراد قطعاً در زمان بازنشستگی دچار مشکل خواهند شد.

وی با بیان اینکه انتظار داریم با تدوین شیوه‌ نامه‌ای پیرامون قراردادها در شهرداری رشت، پس‌از این شاهد تضییع حق‌ وحقوق کارگران این مجموعه نباشیم، تاکید کرد: با توجه به تورم موجود در جامعه باید نسبت به اجرایی شدن افزایش میزان حقوق کارگران شهرداری اقدامات لازم صورت بپذیرد.